ESITTELY


Tietoyhteiskunnan palveluista ja sähköisestä kaupasta 11. heinäkuuta annetun lain 34/2002 mukaisesti ilmoitamme sinulle, että VIÑAPLAYA SL, jonka osoite on FAIIA PAQ II, - 96 Fuengirola - laga ja IF 9 6 ja Rekisterinumero numero HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELEMÄÄN Yrityksemme henkilötietosuojalain ja EU-asetuksen 2016/679 säännösten mukaisesti, jos lähetät meille sähköpostia sähköpostiosoitteessa ilmoitettuun osoitteeseen itse tai täyttämällä tiedonkeruulomake, ilmoitamme sinulle, että antamasi henkilötiedot tallennetaan tiedostoon, josta VIÑAPLAYA SL on vastuussa, varauksen tai kyselyn hallitsemiseksi, tarjotaksemme tuotteitamme ja palveluita, ylläpitää kaupallista suhdetta sekä lähettää millä tahansa tavalla, myös sähköpostitse tai muulla vastaavalla sähköisellä viestintä-, mainonta- tai myynninedistämistiedolla. Onals yhtiön tuotteista tai palveluista, pyydettyään aiemmin suostumustaan.


VIÑAPLAYA, SL ilmoittaa hyväksyneensä kaikki tarvittavat ja riittävät turvatoimenpiteet EU: n asetuksen 2016/679 ja 21. joulukuuta annetun kuninkaan asetuksen 1720/2007 säännösten mukaisesti, jolla hyväksytään LOPD: n ja on perustanut kaikki käytettävissään olevat tekniset keinot välttääksesi antamiesi tietojen katoamisen, väärinkäytön, muuttamisen, luvattoman käytön tai varastamisen .. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA Tietoja säilytetään tietyn ajan että se ei ylitä sitä tarkoitusta, jota varten tiedot on kerätty.


TIETOJEN SÄILYTYSKriteerit:

· Ne pidetään voimassa laissa säädetyn ajan, kunhan molemminpuolinen etu on säilyttää hoidon päättyminen ja kun se ei ole enää tarpeellista tähän tarkoitukseen, kun taas sopimussuhde säilyy, kunhan osapuoli ei vaadi sen poistamista ja niitä ei pitäisi poistaa, koska ne ovat tarpeen lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi tai vaatimusten muotoilemiseksi, toteuttamiseksi ja puolustamiseksi.

· Ne tukahdutetaan asianmukaisilla turvatoimenpiteillä, jotta taataan tietojen salaperäisyys tai niiden täydellinen tuhoaminen.

· Jos käyttäjä peruuttaa suostumuksensa tai käyttää peruuttamis- tai poistamisoikeuksiaan, hänen henkilökohtaiset tietonsa estetään oikeuslaitoksen saatavilla laillisesti vahvistettujen ajanjaksojen ajan voidakseen hoitaa mahdolliset vastuut, jotka aiheutuvat sen käsittelystä.

· Ne poistetaan myöhemmin toteuttamalla riittävät turvatoimenpiteet, jotta varmistetaan tietojen salaperäisyys tai niiden täydellinen tuhoaminen.HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT SÄÄDÖKSET VIÑAPLAYA, SL

Henkilötietojen käsittely on laillista sillä perusteella, että: Asiakas on toimittanut henkilötietonsa sopimusta edeltäviin tai sopimussuhteisiin.

Käyttäjä tai asiakas on antanut tietoisen suostumuksensa kaupallisen viestinnän lähettämiseen, seurantajärjestelmien asentamiseen, jotka raportoivat selaintapoista evästeiden käytännön mukaisesti, tai tarvittavien tietojen lähettämiseen yhteyslomakkeiden kautta. On laillisia velvoitteita, jotka edellyttävät henkilötietojen käsittelyä tarjottujen palvelujen mukaisesti.


HENKILÖTIETOJEN MÄÄRÄYKSET JA SAAJAT

Kaikki jäljempänä mainitut siirrot ovat välttämättömiä edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi tai ne suoritetaan laillisen velvoitteen mukaisesti. Henkilötietoja voidaan siirtää: muille yrityksille tai hotelleille, jotka liittyvät suoraan yritykseen. Julkishallinnot ja oikeushallinto. Tietokonepalvelujen tarjoajat, mukaan lukien "pilvipalvelu" -palvelut.


OIKEUDELLISET SUOSITUKSET TIETOSUOJA © 2018

Oikeudet pidätetään 5 ASIANOMAISTEN OSAPUOLTEN OIKEUDET Käyttäjät / asiakkaat voivat käyttää VIÑAPLAYAL, SL: n käyttöoikeuksia, oikaisu- tai poistooikeuksia, hoidon rajoittamista, vastustusta, siirrettävyyttä ja vastustaa automatisoituja yksittäisiä päätöksiä. Samoin he voivat peruuttaa suostumuksensa, jos he ovat myöntäneet sen mihin tahansa tiettyyn tarkoitukseen, koska he voivat muuttaa mieltymyksiään milloin tahansa.

He voivat harjoittaa sähköpostia sähköpostitse reservas@apartamentosnuriasol.es tai seuraavassa osoitteessa: FAIIA PAQ II, - 96 Fuengirola - laga.

Käyttäjälle ilmoitetaan, että hän voi lähettää kaikenlaisia henkilötietojen suojaamista koskevia vaatimuksia Espanjan tietosuojavirastolle www.agpd.es, Espanjan valtion valvontaviranomaiselle.


LASTEN TIEDOT

Yrityksemme ei kerää tai käsittele henkilötietoja alle 16-vuotiailta alaikäisiltä, ellei täysin noudata sovellettavissa tietosuojamääräyksissä ja asetuksessa EU 679/2016 vahvistettuja vaatimuksia. Lapsen henkilötietojen käsittelyä pidetään laillisena, kun hän on vähintään 16-vuotias. Jos lapsi on alle 16-vuotias, tällaista kohtelua pidetään laillisena vain, jos vanhempien valtuuden tai huoltajuuden haltija on antanut suostumuksensa lapselle tai hän on antanut siihen luvan, ja vain siinä määrin kuin se on annettu tai annettu.


KOLMANSIEN OSAPUOLTEN HENKILÖTIEDOT

Jos toimitetut henkilötiedot kuuluivat kolmannelle osapuolelle, Käyttäjä takaa ilmoittaneensa kyseiselle kolmannelle osapuolelle tästä tietosuojakäytännöstä ja saaneen luvan toimittaa tietonsa VIÑAPLAYA, SL: lle ilmoitettuihin tarkoituksiin. Samoin se takaa toimitettujen tietojen paikkansapitävyyden ja ajantasaisuuden, koska se on vastuussa kaikista suorista tai epäsuorista vahingoista tai menetyksistä, jotka voivat johtua tällaisen velvoitteen rikkomisesta.


CURRICULUM VITAE -KÄSITTELY

Kuten EU-asetuksessa 2016/679 todetaan, ehdokkaat, jotka toimittavat meille tietonsa, vaativat selkeästi suostumustaan henkilötietojensa keräämiseen ja meille käytettäviin käyttötarkoituksiin.

Tästä syystä tarjoamme tiedot selkeästi ja tiiviisti ilmoittamalla myös ehdokkaalle, että hän voi pyytää jäljennöstään tiedoistaan, joka tarjotaan jäsennellyssä muodossa. Tietojen keskusteluun liittyen tallennamme vain päivitetyt tiedot, joten jos on olemassa CV, jota ei ole päivitetty yli 24 kuukautta, ne poistetaan tai estetään lukemisen estämiseksi. Yrityksemme on pitänyt tiukkaa yksityisyyden suojaa koskevaa politiikkaa vuosien ajan ihmisten kanssa, jotka ovat luoneet suhteita meihin lähettämällä meille ansioluettelonsa.

Tietojesi käsittelyn tarkoitus on käsitellä työhakemuksesi ja hallita mahdollista valintaprosessia, joka voi sisältää osallistumisen erilaisiin valintakokeisiin. Tästä syystä ilmoitamme sinulle, että tietosi on sisällytetty tiedostoon ja ne voidaan siirtää väliaikaisiin työvoimatoimistoihin tai muihin henkilöstövalintayrityksiin, jotta voit osallistua seuraaviin henkilöstön valintaprosesseihin.

Jos tietosi ovat muuttuneet, ilmoita siitä meille kirjallisesti. Jos et ilmaista vastustusta kirjallisesti 30 päivän kuluessa, ymmärrämme, että annat suostumuksesi yllä mainittuihin hoidoihin.


SISÄLLYS

Kaikki verkkosivuston sisältö ja erityisesti tavaramerkit, kauppanimet, teollisuusmallit, mallit, tekstit, valokuvat, grafiikat, logot, kuvakkeet, ohjelmistot tai muut merkit, joita voidaan käyttää teollisessa ja kaupallisessa käytössä, ovat teollisoikeuksien suojaamia. Sen vuoksi kaikki sen käyttö ja / tai jäljentäminen on kiellettyä ilman Yhtiön nimenomaista suostumusta.

VIÑAPLAYA, SL ei ole vastuussa kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksien tai teollisoikeuksien loukkauksista, jotka voivat johtua verkkosivustolle sisällyttämisestä.


OIKEUDELLISET SUOSITUKSET TIETOSUOJA © 2018

Tekijänoikeudet 6 tavaramerkeille, kauppanimille, teollisille malleille, patenteille, malleille, teksteille, valokuville, grafiikoille, logoille, kuvakkeille tai ohjelmistoille, jotka kuuluvat kolmansille osapuolille, jotka ovat ilmoittaneet omistajiksi sisällyttämällä ne verkkosivustolle. Käyttäjä sitoutuu käyttämään verkkosivuston sisältöä huolellisesti, oikein ja laillisesti ja sitoutuu pidättäytymään:

a) Käytä sisältöä lain, moraalin ja hyvien tapojen tai yleisen järjestyksen vastaisiin tarkoituksiin tai vaikutuksiin.

b) Jäljentä, kopioi, levitä, salli julkinen pääsy minkä tahansa muodon julkisella viestinnällä, muunna tai muokkaa sisältöä, ellei sinulla ole vastaavaa omistajan valtuutusta.

c) Käytä verkkosivuston sisältöä mainosten, viestinnän lähettämiseen suoramyyntiä tai muunlaista kaupallista tarkoitusta varten, ei-toivottuihin viesteihin, jotka on osoitettu monille ihmisille tarkoituksestaan riippumatta, samoin kuin markkinointiin tai paljastaa tällaisia tietoja millään tavalla.


Minkä tahansa konfliktin tapauksessa molemmat osapuolet yrittävät päästä rauhanomaiseen sopimukseen. Koska tämä ei ole mahdollista, Malagan tuomioistuimilla on toimivalta tutkia tapaus, koska ei ole mahdollista siirtyä toiseen lainkäyttövaltaan käyttämään kannetta.


KÄYTTÄJÄT, JOTKA EI HYVÄKSY TÄTÄ POLITIIKKAA, EI TÄTÄ JOSTA TIETÄÄ TIETOJA TÄTÄ TÄTÄ WWW-SIVUSTOA TAI KÄYTTÄÄ TÄMÄN WEB-SIVuston SISÄLTÖÄ.